Energieonderzoeken kosten de Overheid veel geld

De Overheid heeft in 2022 voor €290 miljoen energieonderzoeken laten uitvoeren.

Overheden laten energieonderzoeken uitvoeren om verschillende redenen, die vaak gerelateerd zijn aan het beleid, de strategische planning en de regulering van de energievoorziening. Enkele van de belangrijkste redenen zijn:

 1. Energiebeleid en -planning:
  • Energieonderzoeken helpen overheden bij het ontwikkelen van effectief energiebeleid en langetermijnplanning. Door de energiebehoefte te begrijpen, kunnen strategieën worden ontwikkeld om de energievoorziening te waarborgen, duurzaamheid te bevorderen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.
 2. Duurzaamheid en Klimaatverandering:
  • In het licht van klimaatverandering en duurzaamheidsdoelen voeren overheden energieonderzoeken uit om de haalbaarheid en effectiviteit van hernieuwbare energiebronnen te evalueren. Dit helpt bij het ontwikkelen van beleid dat gericht is op het verminderen van broeikasgasemissies en het bevorderen van duurzame energieopwekking.
 3. Energiezekerheid:
  • Overheden zijn geïnteresseerd in het waarborgen van een betrouwbare energievoorziening voor hun burgers en industrieën. Energieonderzoeken helpen bij het identificeren van potentiële bronnen van energie, het inschatten van toekomstige vraag en het ontwikkelen van strategieën voor energiezekerheid.
 4. Economische Overwegingen:
  • Energieonderzoeken kunnen inzicht bieden in de economische impact van verschillende energiebronnen en -technologieën. Dit helpt bij het nemen van beslissingen die zowel economisch rendabel als milieuvriendelijk zijn.
 5. Innovatie en Technologische Ontwikkelingen:
  • Onderzoek naar nieuwe energietechnologieën en innovaties helpt overheden bij het bevorderen van technologische vooruitgang in de energiesector. Dit kan het gebruik van geavanceerde opwekkingstechnologieën, energieopslagoplossingen en slimme netwerken omvatten.
 6. Regulering en Normstelling:
  • Energieonderzoeken zijn van belang bij het vaststellen van normen en voorschriften voor de energiesector. Dit kan betrekking hebben op milieuprestaties, veiligheid, efficiëntie en andere aspecten van energieproductie en -gebruik.
 7. Internationale Samenwerking:
  • Overheden voeren energie-onderzoeken uit om samen te werken op internationaal niveau, met name op het gebied van energiebeleid, klimaatdoelen en grensoverschrijdende energievraagstukken.

Door energieonderzoeken uit te voeren, kunnen overheden goed geïnformeerde beslissingen nemen die niet alleen de energievoorziening veiligstellen, maar ook bijdragen aan milieubescherming, economische groei en duurzame ontwikkeling.