Gasunie stapt in Warmte met Warmtelinq

Wamtelinq wordt gezien als een grote stap voor de energietransitie, daarnaast is het ook een grote stap dat een landelijke netbeheerder instapt in een warmtenet. Warmtelinq wordt de verbinding van de Rotterdamse Haven naar het warmtenet van Den Haag, met een mogelijke aftakkingen bij Rijswijk naar Leiden. Hiermee kunnen duizenden huizen en bedrijven in de bebouwde omgeving van warmte voorzien worden.

Gasunie is verantwoordelijk voor de aanleg en transport, de levering van klanten zal door andere marktpartijen gedaan worden. Het was even wachten tot er een energieleverancier het leveringsdeel op zich nam, recent heeft Eneco hiervoor getekend. Warmtelinq is een open transportleiding (te vergelijken met elektriciteit en gas), waarop meerdere warmte-leverancier kunnen aansluiten en meerdere energieleveranciers klanten kunnen voorzien van warmte.

In 2025 verwacht Gasunie de aanleg af te ronden.