Berichtenverkeer mogelijk voor GDS GAS

ACM heeft Netbeheer Nederland verzocht om GDS-eigenaren die zijn aangesloten op een net van een regionale netbeheerder voor gas toegang te geven tot de centrale systemen van de gezamenlijke netbeheerders bedoeld in artikel 9.1.2 leeg.1 Hiervoor moet de leeg worden aangepast. ACM stelt voor om een
vergelijkbare regeling als voor elektriciteit in de leeg op te nemen.

NEDU

Om Gas GDS-eigenaren de mogelijkheid te geven om via het berichtenverkeer gegevens uit te wisselen is een aanpassing van de informatiecode benodigd. Het code wijzigingsvoorstel is door NEDU gedaan aan de ACM, na goedkeuring kan de informatiecode aangepast worden.

Link naar het voorstel