De volumecorrectie regeling gaat verdwijnen?

De ACM wil de volumecorrectie regeling ook wel bekend als de VCR gaan schappen. De ACM is van mening dat de VCR niet meer van deze tijd is. De VCR is een wettelijke regeling waarbij grootverbruikers die veel elektriciteit over een lange periode afnemen een korting krijgen op het transportvolume dat de netbeheerder bij hen in rekening brengt. Deze korting kan oplopen tot 90%. Het idee achter de regeling wat tweedeling, één het net heeft een stabiele belasting en twee grotere productiebedrijven behouden hun concurrentiepositie t.o.v. bedrijven in andere ‘goedkopere’ productie landen.

Verder kan de volumecorrectie energie-intensieve industrie op het nettarief in sommige gevallen de levering van flexibiliteit ontmoedigen. Ook in dit geval biedt het al of niet samenvallen van de afnamepiek en systeempiek aanknopingspunten voor aanpassing.

Nettarieven: De systematiek waarbij tarieven op basis van twee tariefdragers in rekening wordt gebracht, kWcontract en kWmax, maakt dat een kortstondige piek zeer hoge kosten met zich mee kan brengen. Zo wordt de kWcontract
component wordt bepaald door de kWmax en wordt na overschrijding met terugwerkende kracht voor het hele jaar in rekening gebracht. Een hogere kWmax vanwege een kortstondige piek kan ook leiden tot een lagere (of zelfs
het vervallen van) de korting op de tarieven, omdat de kWmax de hoogte van de zogenaamde volumecorrectie bepaald. Meer elektriciteit afnemen op momenten van overschot is door zonder kWmax correctie onaantrekkelijk.

Bron CE Delft