Energietoezicht ACM: opbrengst 386 miljoen euro

Het jaarverslag van de ACM over 2017 is er. Alles bij elkaar leverde de ACM de maatschappij zo’n 1 miljard euro op in 2017.  Voor het energietoezicht staat het volgende in het jaarverslag:

Opbrengst energietoezicht In 2017 bedraagt de totale geschatte opbrengst van het toezicht op de energiemarkt ongeveer 386 miljoen euro. De opbrengst van het toezicht op de energiemarkt van afgeronde werkzaamheden in 2017 is ongeveer 201 miljoen euro en is gebaseerd op 3 zaken:

1. Het methodebesluit voor de landelijke netbeheerder gas
2. Nacalculaties in de berekeningen van de inkomsten van landelijke en regionale netbeheerders
3. De interventie op de markt voor meetdiensten voor grootverbruikers

Opbrengst uit voorgaande jaren

De opbrengst uit voorgaande jaren waarvan de opbrengsten nog doorlopen in 2017 is ongeveer 185 miljoen euro en betreft: 
De introductie van flow-based marktkoppeling 
De tariefverlaging door inzet van veilinggelden bij de tarieven van TenneT
De tariefverlaging voor de wijziging van de gassamenstelling
Het methodebesluit voor de regionale netbeheerders elektriciteit

Bron: Jaarverslag ACM 2017