Huurwoningen van het aardgas af vraagt om menukaart

Wat te doen in de huursector met het loskoppelen van woningen van het aardgas. Er zijn meerdere opties (menukaart) zoals:

  • Woningen aansluiten op een warmtenet
  • Zonneboiler
  • Biomassaketel
  • Warmtepomp
  • All Electric
  • Groengas

Voor elke woning kan er een andere optie nodig zijn, woningcorporaties kijken nu alleen naar een totaal oplossing voor woningen of een complex. Huurders worden hierdoor vaak geconfronteerd met een optie die in de ogen van de huurder niet aansluit op het gebruik of duurder uitvalt. Wie betaalt uiteindelijk het loskoppelen van het aardgas.

Woningcorporaties willen het voortouw nemen bij het loskoppelen van woningen van het aardgas. Maar de techniek is nog niet perfect en bewoners zijn bang voor hogere kosten. In Amsterdam legde corporatie Eigen Haard de renovatie stil na een rechtszaak.

energeia.nl

Deze uitdagingen gelden ook voor de sociale koopwoningen, daarnaast is ligging van de bebouwing belangrijk voor een te maken keuze. Dit maakt het ook gelijk moeilijker, voor woningcorporaties maar ook voor gemeentes. Gemeente Staphorst zet bijvoorbeeld in op Groengas, terwijl dat voor gemeente Amsterdam bijvoorbeeld geen oplossing is.