Juist wel een gas aansluiting

Regionaal Netbeheerder Rendo en enkele Drentse en Overijsselse gemeentes is van mening dat er nog een toekomst is voor de gas aansluiting, echter niet voor fossiel gas. Het leidingen netwerk en aansluitingen kunnen wel gebruikt worden voor groen gas of waterstof.

Het elektriciteitsnet is al vol en uitbereiding daarvan laat nog even op zich wachten, een warmtenet in de provincie is moeilijk haalbaar. Daardoor kan er perfect gebruik gemaakt worden van de bestaande gas infrastructuur zodat toch de duurzaamheid doelstellingen gehaald kunnen worden.

Hiermee wordt de gasloos-regel niet gehanteerd, het gemeente bestuur van De Wolden wil zich laten aanwijzen als uitzonderingsgebied op deze regel.

De energietransitie zal in Nederland op verschillende manier uitgevoerd moeten worden om tot een succes te worden. Één duurzame oplossing voor Nederland is niet haalbaar/betaalbaar.