Knijpen van een warmtepomp als oplossing voor netcongestie?

In Duitsland doen ze het al? Wat? Het knijpen van de warmtepompen als oplossing om netcongestie te voorkomen.

Maar hoe werkt zo iets?

Het “knijpen” van een warmtepomp verwijst meestal naar het beperken van de doorstroming van het koudemiddel in het expansieproces van de warmtepomp. Het knijpen of reguleren van de doorstroming kan verschillende effecten hebben, zowel op de prestaties als op het energieverbruik van de warmtepomp. Hier zijn enkele aspecten die van invloed kunnen zijn:

  1. Verhoging van de druk: Het knijpen van het koudemiddel kan de druk aan de uitgang van de verdamper verhogen. Dit kan leiden tot een efficiëntere overdracht van warmte van de omgeving naar het koudemiddel, wat gunstig kan zijn voor het verwarmingsproces.
  2. Verhoging van de temperatuur: Door de druk te verhogen, stijgt ook de temperatuur van het koudemiddel. Dit is gunstig omdat het de efficiëntie van het warmteoverdrachtsproces verbetert.
  3. Efficiëntie: Het knijpen van een warmtepomp kan de efficiëntie van het systeem verbeteren, omdat het de warmteoverdracht verbetert en het mogelijk maakt om meer warmte uit de omgeving te halen.
  4. COP (Coefficient of Performance): Het Coefficient of Performance, dat de efficiëntie van een warmtepomp meet, kan toenemen als gevolg van het knijpen. Dit betekent dat de warmtepomp meer warmte kan leveren in verhouding tot de verbruikte elektriciteit.

Het is belangrijk op te merken dat het optimaliseren van de prestaties van een warmtepomp afhangt van verschillende factoren, waaronder de ontwerpkenmerken van de warmtepomp, de omgevingstemperatuur en de specifieke eisen van het verwarmingssysteem. Het aanpassen van het knijpniveau moet zorgvuldig worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het systeem efficiënt blijft en de levensduur niet negatief wordt beïnvloed.