Privaat stroomnet voor 8 zonneparken

In de provincie Groningen komt een privaat net van acht verschillende zonneparken (samen goed voor 500 MW), het privaat net is van zonneparkontwikkelaars Solarfields, Solaractive en Emmett Green. De ACM heeft een ontheffing goedgekeurd voor het private net. Het private net ontlast het netwerkt van de regionale netbeheerder, gezien het private net rechtstreeks wordt aangesloten aan het hoogspanningsnet van Tennet.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i27286/groen-licht-acm-voor-solarfields-en-solar-proactive-privaat-stroomnet-voor-zonneparken