Warmte wordt in 2019 ~€164 duurder

De maximale prijs voor levering van warmte voor 2019 is vastgesteld. Consumenten gaan in 2019 gemiddeld €164 meer betalen. De prijsstijging is als volgt opgebouwd:

  1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van EUR 318,95 met daarbovenop EUR 28,47 per verbruikte gigajoule.
  2. Het maximum meettarief. Dit tarief is voor 2019 berekend op EUR 25,89.
  3. De maximum eenmalige aansluitbijdrage. Voor 2019 is dit tarief berekend op EUR 1038,89 voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog EUR 33,91 per meter bij

Bron ACM

De variabele kosten stijgen doordat warmte gekoppeld is aan de gasprijs die ook stijgt en de opslag voor duurzame energie. Ook al wordt warmte gezien als de toekomst om van de fossiele brandstof af te stappen, mag er toch opslag voor duurzame energie voor betaald worden. Het zou een mooie zet zijn voor de energietransitie als hiervan afgeweken zou worden. Huizen die aangesloten zijn op warmte netten worden daardoor gewilder, dan huizen op en gasnet.

Consumenten aangesloten op het gasnet gaan volgende jaar gemiddeld €155 meer betalen (minder dan warmtenet gebruikers). De stijging komt door de stijgende gasprijzen en verhogingen van de opslag duurzame energie en energiebelasting.