Waterstofpoeder als brandstof?

Waterstofpoeder, ook bekend als metallisch waterstof, is een hypothetische vorm van waterstof die wordt voorgesteld om te bestaan bij extreem lage temperaturen en hoge druk. In deze toestand zou waterstof de eigenschappen van een metaal vertonen, zoals elektrische geleidbaarheid en reflectie van licht. Het concept van metallisch waterstof heeft wetenschappelijke belangstelling gewekt vanwege zijn mogelijke toepassingen, met name in de materiaalkunde en mogelijk als een nieuw soort brandstof.

Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot waterstofpoeder:

  1. Theoretische Voorspelling: De theoretische voorspelling van metallisch waterstof stamt uit de jaren 1930, toen de Amerikaanse fysici Eugene Wigner en Hillard Bell Huntington voor het eerst suggereerden dat waterstof bij voldoende hoge druk zou kunnen veranderen in een metallische toestand.
  2. Extreem Hoge Druk: Om waterstof in een metallische toestand te veranderen, zou het onderworpen moeten worden aan extreem hoge drukken, die vele malen groter zijn dan de druk op het oppervlak van de aarde. Deze drukken worden vaak uitgedrukt in gigapascals (GPa), wat miljoenen keren de atmosferische druk vertegenwoordigt.
  3. Potentiële Toepassingen: Als metallisch waterstof werkelijk kan worden geproduceerd en gestabiliseerd, zou het potentieel hebben voor een breed scala aan toepassingen. Dit omvat supergeleiding bij kamertemperatuur, efficiënte energieopslag en zelfs als raketbrandstof met een uitzonderlijk hoog specifiek impulsvermogen.
  4. Experimentele Uitdagingen: Het verkrijgen van metallisch waterstof is zeer uitdagend vanwege de extreme omstandigheden die nodig zijn en de inherente instabiliteit ervan. Er zijn veel laboratoriumexperimenten uitgevoerd om deze toestand te bereiken, maar het blijft een van de meest ongrijpbare materialen in de materiaalkunde.

Het idee van metallisch waterstof blijft fascinerend voor wetenschappers vanwege de mogelijke revolutionaire toepassingen ervan. Er wordt echter nog steeds veel onderzoek gedaan om de haalbaarheid ervan te begrijpen.

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5332679/waterstof-poeder-waterstofpoeder-hijskraan-bouw