Welke voorschriften heeft de ACM opgesteld voor energieleveranciers?

DGB Energie voldoet na controle van de ACM aan aanvullende voorschriften leveringsvergunning. De ACM heeft de aanvullende voorschriften voor DGB op 12 oktober 2023 ingetrokken omdat DGB Energie aan de voorschriften voldoet.

Welke voorschriften zijn dit?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) in Nederland heeft voorschriften opgesteld waaraan energieleveranciers moeten voldoen om een leveringsvergunning te verkrijgen en te behouden. Deze voorschriften zijn bedoeld om de consumentenbescherming te waarborgen en de integriteit en concurrentie op de energiemarkt te bevorderen. Hier zijn enkele van de belangrijkste voorschriften voor een leveringsvergunning voor een energieleverancier in Nederland:

  1. Betrouwbaarheid en Integriteit: De ACM vereist dat de personen die het beleid van de leverancier bepalen of invloed uitoefenen, betrouwbaar en integer zijn. Dit houdt in dat ze geen strafblad mogen hebben en dat ze financieel gezond moeten zijn.
  2. Financiële Garantie: Energieleveranciers moeten financiële garanties stellen om ervoor te zorgen dat ze in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, zoals het uitbetalen van eventuele verschuldigde compensaties aan consumenten.
  3. Klantenservice: Leveranciers moeten een goede klantenservice bieden, waaronder een bereikbare klantenserviceafdeling en duidelijke communicatie met klanten. Ze moeten voldoen aan regels met betrekking tot klachtenafhandeling en de levering van juiste en tijdige informatie aan consumenten.
  4. Informatievoorziening: Leveranciers moeten klanten voorzien van de benodigde informatie over hun energiecontracten, waaronder tarieven, voorwaarden en informatie over de herkomst van de geleverde energie.
  5. Consumentenbescherming: De ACM stelt regels op om consumenten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken, zoals agressieve verkooppraktijken, misleidende reclame en het ongevraagd overstappen van energiecontracten.
  6. Transparantie: Energieleveranciers moeten transparant zijn over hun tarieven en voorwaarden, en ze moeten ervoor zorgen dat klanten eenvoudig prijzen kunnen vergelijken en begrijpen.
  7. Toegang tot Gegevens: De ACM kan eisen stellen aan de toegang tot gegevens om de marktwerking te bevorderen en ervoor te zorgen dat energieleveranciers gelijke toegang hebben tot netwerken.
  8. Zekerheid van Levering: Leveranciers moeten maatregelen nemen om een constante en betrouwbare levering van energie te waarborgen.
  9. Rapportage en Compliance: Energieleveranciers moeten regelmatig rapporteren aan de ACM over hun activiteiten en financiële situatie. Ze moeten voldoen aan de voorschriften en regelgeving die zijn vastgesteld door de ACM.

Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot sancties, waaronder boetes en intrekking van de leveringsvergunning. Deze voorschriften zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de energiemarkt eerlijk, transparant en consumentgericht blijft. Het is belangrijk voor energieleveranciers om deze voorschriften strikt na te leven om hun vergunning te behouden en het vertrouwen van consumenten te behouden