Accu van Steen

Basalt is een steen die als een accu kan werken maar hoe?

Basalt is een vulkanisch stollingsgesteente dat gevormd wordt door de stolling van lava. De stolling van het basalt vindt plaats aan het aardoppervlak en daarom is basalt een uitvloeiingsgesteente. Door de snelle afkoeling zijn geen grote kristallen gevormd.

Wikipedia

Ingenieur en uitvinden Van Nimwegen heeft uitgevonden dat basalt als de ideale energiedrager bestempeld kan worden. Een goed geïsoleerd vat vol basalt kan verwarmd worden met elektriciteit die over is (over capaciteit door zon of wind), vervolgens kan die warmte er weer uitgehaald worden door lucht te verwarmen middels een buizen systeem. Door dat basalt vulkanische gesteente is kan het tot 500 graden Celsius worden verhit en houdt het de warmte goed vast.

Het is een ‘warmte’ accu die gemaakt kan worden van materialen die gemakkelijk voor handen zijn, het is geen chemisch proces en niet brandgevaarlijk. De eerste basalt batterijen worden al gebouwd in Nederland.