ACM wijzigt codebesluit financiële zekerstelling NEMO, maar wat is een NEMO?

De ACM heeft een codebesluit financiële zekerstelling NEMO gewijzigd, maar wat is een NEMO?

Wat is een NEMO?

Een Nominated Electricity Market Operator (NEMO) is een gereguleerde entiteit die belast is met het beheren en faciliteren van de dagelijkse werking van de day-ahead en intraday elektriciteitsmarkten. Het fungeert als een brug tussen elektriciteitsproducenten, transmissiesysteembeheerders, distributeurs en handelaren om een soepele en efficiënte elektriciteitshandel te garanderen.

Taken van een NEMO:

  1. Marktplaatsfacilitatie: Een van de belangrijkste taken van een NEMO is het faciliteren van de elektriciteitsmarkt. Dit omvat het creëren van een transparante en concurrerende omgeving waarin marktdeelnemers hun elektriciteitstransacties kunnen uitvoeren.
  2. Balanceren van het netwerk: NEMO’s spelen een cruciale rol bij het handhaven van de balans tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnetwerk. Ze beheren de capaciteit en zorgen ervoor dat het netwerk stabiel blijft, zelfs in tijden van variabele vraag en aanbod.
  3. Data-uitwisseling en rapportage: Een NEMO faciliteert de uitwisseling van relevante gegevens tussen marktdeelnemers. Dit omvat het verstrekken van marktinformatie, het bijhouden van transactiegegevens en het genereren van rapporten om de markttransparantie te waarborgen.
  4. Regelgeving naleven: NEMO’s opereren onder strikte regelgevende kaders. Ze moeten voldoen aan nationale en internationale voorschriften om de integriteit en stabiliteit van de elektriciteitsmarkt te waarborgen.

Waarom is een NEMO Belangrijk?

  1. Efficiënte Marktwerking: Door de marktprocessen te beheren en te coördineren, draagt een NEMO bij aan een efficiënte werking van de elektriciteitsmarkt. Dit resulteert in lagere kosten en verbeterde dienstverlening voor consumenten.
  2. Netwerkstabiliteit: Het balanceren van vraag en aanbod is essentieel voor een stabiel elektriciteitsnetwerk. NEMO’s spelen een sleutelrol bij het handhaven van deze balans, wat cruciaal is voor de betrouwbaarheid van de energievoorziening.
  3. Transparantie en Vertrouwen: Door transparante informatie en rapportage te waarborgen, helpt een NEMO het vertrouwen van marktdeelnemers te vergroten. Dit is essentieel voor een gezonde en concurrerende marktomgeving.