Alles wat je moet weten over het Emissiehandelssysteem (ETS2): Wat is het en wat kan je ermee?

Het Emissiehandelssysteem (ETS2), ook bekend als het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS), is een van de belangrijkste instrumenten van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering aan te pakken. Maar wat is het ETS2 precies en wat zijn de mogelijkheden ervan? In deze blog duiken we dieper in op dit systeem en verkennen we de verschillende toepassingen ervan.

Wat is het Emissiehandelssysteem (ETS2)?

Het Emissiehandelssysteem is een marktgebaseerd instrument dat is ontworpen om de uitstoot van broeikasgassen binnen de Europese Unie te verminderen. Het systeem stelt een plafond vast voor de totale hoeveelheid broeikasgassen die bepaalde industrieën mogen uitstoten. Bedrijven die onder het ETS2 vallen, ontvangen emissierechten die overeenkomen met de toegestane hoeveelheid uitstoot. Deze emissierechten kunnen verhandelbaar zijn, wat betekent dat bedrijven ze kunnen kopen, verkopen of verhandelen op een speciale markt.

Wat kan je ermee?

  1. Uitstootvermindering: Het ETS2 is ontworpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door een plafond vast te stellen voor de totale emissies van bepaalde sectoren. Bedrijven worden gestimuleerd om hun uitstoot te verminderen door emissierechten te kopen of te investeren in schonere technologieën en processen.
  2. Prikkels voor Innovatie: Het ETS2 creëert prikkels voor bedrijven om te innoveren en te investeren in milieuvriendelijke technologieën. Door emissierechten te verhandelen op een markt, kunnen bedrijven financiële beloningen ontvangen voor het verminderen van hun uitstoot en het vinden van efficiëntere manieren van werken.
  3. Flexibiliteit: Het ETS2 biedt flexibiliteit aan bedrijven door hen in staat te stellen emissierechten te verhandelen op een open markt. Dit stelt bedrijven in staat om hun uitstoot te verminderen op de meest kosteneffectieve manier, of het nu door middel van eigen emissiereducties is of door het kopen van emissierechten van andere bedrijven.
  4. Internationale Samenwerking: Het ETS2 heeft ook het potentieel om internationale samenwerking te bevorderen door als model te dienen voor emissiehandelssystemen in andere delen van de wereld. Door een markt voor emissierechten te creëren, kan het ETS2 een belangrijke rol spelen in het wereldwijde streven naar klimaatmitigatie en het verminderen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Het Emissiehandelssysteem (ETS2) is een krachtig instrument dat de Europese Unie gebruikt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering aan te pakken. Door emissierechten te verhandelen op een open markt, biedt het ETS2 prikkels voor bedrijven om hun uitstoot te verminderen, te innoveren en te investeren in schonere technologieën. Met zijn flexibiliteit en potentieel voor internationale samenwerking, is het ETS2 een belangrijk onderdeel van de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken en een duurzamere toekomst te creëren voor de planeet.