Bio-LNG made in Amsterdam

In de Amsterdamse haven wil Titan in 2025 Bio-LNG gaan produceren, de Bio-LNG wordt gemaakt van biogas afkomstig van naaste buur BioValue. Het doel is dat er per jaar 200.000 ton Bio-LNG geproduceerd gaat worden in de fabriek van Titan.

BioLNG, ook wel bekend als LBG (Liquefied Bio Gas) oftewel vloeibaar biogas, is gemaakt van gas afkomstig uit organisch materiaal: plantaardige resten of mest bijvoorbeeld. Het is als zodanig totaal anders dan het bekendere LPG dat een mengsel is van gassen dat als restproduct ontstaat bij olieraffinage. Vergeleken met diesel heeft Bio-LNG een veel lagere uitstoot van CO2

Vijf vragen over Bio-LNG:

https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/vijf-vragen-over-biolng.html