De Nederlandse overheid blijft fossiele brandstoffen financieel steunen

Nederland geeft dit jaar zeker 4,5 miljard euro aan financiële steun aan de fossiele industrie. #Hoedan?  De Nederlandse overheid geeft jaarlijks subsidies voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Het grootste deel van de berekende fossiele steun zijn vrijstellingen van de accijns op kerosine en scheepsbrandstof voor de internationale lucht- en scheepvaart. Met als doel dat Nederland kan blijven concurreren met ander landen. Naast de vrijstelling van de accijns krijgen ook andere sectoren subsidie onder andere de glastuinbouw en de zware industrie.

“Er is al jaren discussie over de mate waarin de Nederlandse staat subsidie verstrekt voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Begin 2018 nam de Tweede Kamer twee moties aan van linkse oppositiepartijen en D66. De partijen vroegen het kabinet om mee te werken aan onderzoek van de G20 naar fossiele subsidies; en om ,,fiscale prikkels” af te bouwen die de nationale klimaatdoelen tegenwerken. Het duurde tweeënhalf jaar voor Wiebes het overzicht verstrekte.”

Bron ANP

De Nederlandse overheid geeft jaarlijks zeker evenveel uit aan steun aan fossiele brandstoffen als aan subsidies voor CO2-besparing. Saillant detail, de fossiele subsidie nam de afgelopen jaren zelf toe. De fiscale steun krijgt al jaren kritiek van economen en milieubewegingen, de fiscale steun wordt niet alleen door Nederland gedaan maar ook door veel meer andere landen. De fiscale steun staat haaks op het reduceren van CO2, volgens de IMF leidt het zelfs tot extra CO2 uitstoot.