Enpuls stopt

Enexis trekt de stekker uit Enpuls en gaat zit richten op haar kern activiteiten. Enpuls is in 2016 opgericht als een jonge, onafhankelijke organisatie van visionairs, businessdenkers en conceptontwikkelaars, die zich richten op versnelling van de energietransitie.

Per 1 januari 2022 houdt Enpuls dan officieel op te bestaan. Dit wil niet zeggen dat alle activiteiten die nu onder Enpuls worden uitgevoerd ook stoppen. De activiteiten kunnen een nieuwe plek krijgen binnen of buiten Enexis. De warmte netten gaan bijvoorbeeld over naar Enexis. Een groot deel van de medewerkers van Enpuls zullen ook een nieuwe plek vinden binnen Enexis,

https://www.enpuls.nl/