Glastuinbouw na splitsen voor CO2 weer samenvoegen voor ODE

De glastuinbouw bedrijven hebben afgelopen jaren hun bedrijven opgesplitst om onder de Europese grens voor CO2 uitstoot te komen. Deze splitsing willen ze nu weer terugdraaien om onder de Opslag Duurzame Energie (ODE) tariefsverhoging uit te komen. De ODE tariefverhoging zit voornamelijk in schaal drie, in deze schaal zitten veel glastuinbouw bedrijven. Door twee of meerdere percelen (niet aan één gesloten) qua WOZ samen te voegen, komt men in schaal vier terecht.

Je zou zeggen dat het qua CO2 grens weer mis zou gaan, echter kijkt de CO2 grens naar installaties en niet naar WOZ. Kan de glastuinbouw van twee walletjes eten? Powerhouse heeft een proefproces aangespannen tegen de Belastingdienst om te kijken of een gunstig ODE tarief mogelijk is.