Integrale warmtebedrijven & Warmtewet 2.0

Een integrale warmtebedrijven is verantwoordelijk voor de gehele keten van warmteproductie, -distributie en -levering zoals Eneco, Vattenfall of Ennatuurlijk, Als consument kan je niet van leveringspartij switchen zoals wij dat gewend zijn van Elektriciteit en Gas (Echter bij Water kunnen wij nu ook niet kiezen). De kosten voor Warmte zijn stukken hoger dan die van water, waardoor de wens voor concurrentie aanwezig is.

Minister Wiebes komt binnenkort met de warmtewet 2.0, een groot aantal organisaties zoals de regionale netbeheerder, coöperaties en energieleveranciers (die zonder warmte net) . Zijn bang dat in de nieuwe warmtewet het “integrale warmtebedrijf” blijft bestaan. Daarom hebben de bedrijven een manifest opgesteld en aangeboden aan de minister.

De Warmtewet 2.0 ligt nog ter consultatie en Minister Wiebes vind het nog te vroeg om op het manifest in te gaan. Minister Wiebes laat weten: “alle activiteiten binnen de warmteketen hoeven niet door één bedrijf uitgevoerd te worden, zolang er maar één bedrijf integrale verantwoordelijkheid draagt.”