WarmtelinQ wel of niet?

WarmtelinQ is een ondergrondse hoofdtransportleiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Ooit opgezet door Eneco, maar onderhand in de handen van de Gasunie. Het project loopt al sinds 2019, maar elke keer in er een kink in de kabel (of in de leiding).

Dit keer zijn het de milieu organisaties die de Raad van State heeft gevraagd om de vergunning in te trekken om de warmtepijpleiding te leggen. Anno 2023, ligt er nog steeds geen warmtepijpleiding. Een belangrijke stap om van het aardgas af te gaan en de bebouwde omgeving van warmte te voorzien. 4-4-2023 buigt de bestuursrechter zich erover, vergunning blijft of de vergunning wordt ingetrokken met wellicht een einde van WarmtelinQ.