Opendata RNB

Jaarlijks stellen de regionale netbeheerders opendata beschikbaar over de elektriciteit en gas kleinverbruik aansluitingen in Nederland. We hebben de data van de drie grote regionale netbeheerders gecombineerd over de afgelopen 4 jaar.

Liander is qua aansluitingen de grootste regionale netbeheerder van Nederland, jaarlijks blijven ze groeien. Enexis en Stedin hebben nog een lichte groei.
Nederland gaat van het gas af, echter zien we dat nog niet terug in het aantal gas aansluitingen, de groei van nieuwe gas aansluitingen neemt wel af t.o.v. elektriciteit aansluitingen.
De leveringsrichting kan ons vertellen of er meer aansluitingen van leveren naar combi (leveren en terugleveren) gaan. Dit komt voor als er zonnepanelen worden geplaatst.
Standaardjaarverbruik/Standaard jaar afname klein verbruik. Bij elektriciteit laat alleen Liander een groei zien in verbruik. Bij gas is er een afname bij alle regionale netbeheerders.