Wat is een energiehub?

Energiehub is een woord dat steeds vaker voorkomt, maar wat is het eigenlijk?

De energiehub is een aansprekende en inspirerende schakel in een slimnetwerk van warmte en stroom.

Saxion

Punten waar verschillende soorten energie-infrastructuur elkaar ontmoeten.

DNV

Nederland en Denemarken gaan nader onderzoek doen naar de mogelijkheid van een ‘energiehub’ in de Noordzee. Dat is een klein kunstmatig eiland of een platform waar de aansluitingen van windparken samen komen.

De Gelderlander

Het tankstation, dat in juli opende, dient als duurzaam voorbeeld voor Kuster Olie, dat rond 25 tankstations in Oost-Nederland en Duitsland heeft. De Wilde noemt het liever een ‘energiehub’, oftewel energieknooppunt, dan een tankstation. “Naast fossiele brandstoffen, kun je hier de transitiebrandstoffen GTL, blauwe diesel en groen gas tanken. Er staan twee snelle laadpalen, waar elektrische auto’s in een half uur voor 85 procent worden opgeladen. Ook bieden we deelauto’s om te lenen, voor een uur, een dag. Dit kan allemaal geregeld worden via een app.”

Tubantia

De naam energiehub wordt dus voor een tal van zaken gebruikt, het samenbrengen van ….? Hiermee is het helaas een containerbegrip aan het worden en zal er altijd een toevoeging bijgezet moeten worden om de betekenis duidelijk te krijgen. Een punt waar verschillende soorten energie-infrastructuur elkaar ontmoeten is dan ook het meest toepasselijk.