Is er een graafschadewet?

De graafschadewet is een term die wordt gebruikt om wetgeving te beschrijven die betrekking heeft op het voorkomen van schade aan ondergrondse nutsvoorzieningen en infrastructuur tijdens graafwerkzaamheden. In Nederland is de belangrijkste wet die dit regelt de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Hier zijn enkele kernpunten van de WION:

  1. Meldingsplicht: De wet vereist dat iedereen die graafwerkzaamheden wil uitvoeren, verplicht is om dit vooraf te melden bij het Kadaster. Dit geldt voor zowel professionele aannemers als particulieren.
  2. Informatie-uitwisseling: Netbeheerders van ondergrondse infrastructuur, zoals gas-, water-, elektriciteits- en telecombedrijven, zijn verplicht om informatie te verstrekken over de ligging van hun netwerken aan het Kadaster. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld aan gravers om graafschade te voorkomen.
  3. Zorgvuldig graven: Gravers moeten zorgvuldig graven en rekening houden met de locaties van ondergrondse kabels en leidingen. Ze moeten ook de verstrekte informatie gebruiken om de graafwerkzaamheden veilig uit te voeren.
  4. Aansprakelijkheid voor schade: Als er schade wordt veroorzaakt aan ondergrondse netwerken als gevolg van onzorgvuldig graven, kan de graver aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van reparatie.

Het doel van de graafschadewetgeving is om de veiligheid te waarborgen, graafschade te voorkomen, en de continuïteit van essentiële diensten zoals gas, water, elektriciteit en communicatie te handhaven. Het is essentieel voor bouwbedrijven en gravers om zich bewust te zijn van deze wetten en zich eraan te houden om ongelukken en schade te voorkomen.