Netcode en Systeemcode elektriciteit worden samengevoegd tot één

De ACM heeft besloten om de netcode en systeemcode elektriciteit tot één samen te voegen. Dit komt voort uit verschillende Europese verordening. Hiermee komt eindelijk een eind aan beide codes. De codes sloten niet naadloos op elkaar aan en het was soms zoeken welke code er gebruikt mocht worden.

Nieuwe Europese Verordeningen bevatten verschillende onderwerpen die nu in de Netcode en Systeemcode elektriciteit worden geregeld (met  name Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG Verordening)).

Bron ACM