PZEM verder ontvlochten

Het waterbedrijf Evides wordt door de aandeelhouders gekocht van PZEM. De provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten die eigenaar zijn van PZEM, betalen €367 mln voor de aandelen in Evides. Deze ontvlechting was al lange tijd de wens. Hiermee gaat het dividend van Evides direct naar de aandeelhouders i.p.v. naar PZEM.

Daarmee blijft als alle andere onderdelen ook verkocht zijn, alleen de kerncentrale over. PZEM is via EPZ voor 70% eigenaar van de kerncentrale Borssele, en heeft afnamecontracten gesloten voor de opgewekte elektriciteit die ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering van EPZ op orde blijft.