Ruzie Dodewaard, springlevend

Dodewaard is een dorp in de gemeente Neder-Betuwe, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp heeft meer dan 4.465 inwoners. Dodewaard staat ook bekend als de plaats waar een kerncentrale stond of ja nog staat. De kerncentrale is al geruime tijd gesloten en hoeft ‘alleen maar’ ontmanteld te worden. En daar gaat nu net de ruzie over tussen de oud eigenaar en de Staat, het ontmantelen is prijzig en wie gaat dat betalen. De staat heeft nu de centrale gekocht is daarmee verantwoordelijk voor de ontmanteling ervan.

De definitieve ontmanteling is gepland vanaf 2045. In 2010 ontstond twijfel of het bedrag dat gereserveerd is voor de sloop wel voldoende is. Gedurende het werkzame bestaan van de kerncentrale is dit bedrag opzij gezet zodat het, na verdere toename door beleggingen en rente, de kosten voor de ontmanteling in 2045 zou moeten dekken. Het ministerie van Vrom stelt in 2007 echter dat er te weinig geld in het ontmantelingsfonds zou zitten, waardoor een overdracht onwenselijk is. De Staat stelt dat NEA hiervoor aansprakelijk is en om die reden werd in 2017 via de rechter afgedwongen dat de Staat getuigen mocht verhoren. NEA, dat van mening is dat er voldoende geld beschikbaar is, verweert zich tegen deze stelling van de Staat en wijst erop dat de kerncentrale gedurende zijn werkzame bestaan altijd in overheidshanden is geweest en dus door de overheid is geëxploiteerd en beheerd. Het principe van “de vervuiler betaalt” is daarom volgens de aandeelhouders in dit geval niet op hen van toepassing. In 2017 bood NEA aan om eenmalig €25 miljoen aan het ontmantelingsfonds toe te voegen, teneinde de overdracht door te laten gaan. In september 2018 heeft de Staat de onderhandelingen echter afgebroken.

Bron Wikipedia