Tarievenvoorstel 2019

De landelijke en regionale netbeheerders hebben hun tarievenvoorstel voor 2019 aangeleverd en deze liggen ter goedkeuring bij de ACM.

Omdat de netbeheerders geen concurrentie kennen worden de energietarieven door de ACM gereguleerd.  De ACM doet dat aan de hand van een drietal stappen:

  1. Stap 1: Methodebesluiten
  2. Stap 2: X-factorbesluiten
  3. Stap 3: Tarievenbesluiten

Het opstellen van een tariefvoorstel is een onderdeel van stap 3 “Tarievenbesluit”.

Elke netbeheerder doet een voorstel voor de tarieven die hij wil hanteren. Hij baseert zich op de tariefruimte en de rekenvolumina die wij hebben berekend. Landelijke netbeheerders kunnen bij hun voorstel aanvullende tariefruimte aanvragen voor speciale uitbreidingsinvesteringen.

Bron ACM