TEO & TEA en energietransitie?

De VPRO zond in de periode 1985 t/m 1989 het jeugdprogramma uit Theo & Thea, de afkorting TEO en TEA doet daar aandenken. Echter staat TEA voor thermische energie uit oppervlakte en TEA voor  thermische energie uit afvalwater. De warmtebronnen TEO en TEA zijn altijd aanwezig en onbeperkt beschikbaar.

TEO en TEA kan gebruikt worden voor het middenwarmtenet, waarbij alleen nog het laatste deel van de warmte opgewaardeerd hoeft te worden. Hierdoor hoeft de bron niet binnen de 2 km grens te liggen.  Syntraal heeft hiervoor een studie gedaan in opdracht van de provincie Noord-Holland