Warm Bier

In 2020 kwamen Twence en Grolsch met plannen om een ondergrondse warmte-leiding te leggen tussen afvalverwerker Twence in Hengelo naar de bierbrouwerij van Grolsch in Enschede/Boekelo. De vergunningen om dit mogelijk te maken zijn nu binnen. Grolsch krijgt hiermee de mogelijkheid om een deel van het brouw proces te voorzien van warmte i.p.v. aardgas. Hiermee wordt een reductie van driekwart CO2 uitstoot gerealiseerd.

Grolsch krijgt warmte met een temperatuur van 110°C-120°C, de retourstroom gaar naar Ennatuurlijk in Enschede voor de stadswarmte. Twence heeft nog genoeg warmte om ook andere bedrijven in de buurt te kunnen voorzien. Grolsch is de eerste waarmee concrete plannen zijn.

In 2022 wordt begonnen met het leggen van de 1,3 kilometer lange leiding van Twence naar Grolsch. Met de aanleg van deze warmte-leiding komt de ambitie van Grolsch dichterbij, om in 2025 CO2 neutraal bier te produceren.