Wat is het probleem nou, bij te veel teruglevering?

Steeds meer bedrijven investeren in zonnepalen en dan niet een paar meer gelijk grote aantallen. Één bedrijf is meestal geen probleem, maar een geheel bedrijven terrein zorgt voor meer uitdaging. Het Zwolse bedrijven terrein Hessenpoort, loopt daar nu tegen aan. De potentie is om 200 megawatt op te gaan wekken en het maximale verbruik ligt rond de 7 megawatt. 193 megawatt mag dan terug het net in, maar waar?

Het huidige station van Enexis volstaat niet en een nieuw/uitbereiding van een station duurt zo 5 jaar. De zonnepanelen komen er sneller bij, dan Enexis een station kan aanpassen.

De afbeelding geeft mooi aan waar een zonnepark of windpark op aangesloten kan worden. Het aantal stations neemt af naarmate je hoger komt op ‘spanningsboom’. Er zijn dus meer MS-LS stations dan HS-TS stations. Dit is dan ook de beperking NU van het huidige energienet.

Een oplossing kan zijn om het teveel opgewekte stroom op te slaan in een batterij of waterstof. Conclusie is dat de bedrijven sneller gaan dan regionale netbeheerder zoals Enexis in dit voorbeeld kunnen gaan. Dit is natuurlijk een beperking in de Energietransitie.