Wekelijkse update gasleveringszekerheid door EKZ

Vanaf 8 juli 2022 deelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat iedere week een update over de stand van zaken van het gasverbruik en -opslagen in Nederland. Deze wordt op Rijksoverheid.nl/gas en op sociale media gedeeld. In dit korte overzicht staat de wekelijkse voortgang van het vullen van de gasopslagen, het totale gasverbruik in Nederland, de aanvoer van gas naar Europa en de Europese gasprijs gedurende de afgelopen week.

EKZ

Ministerie EZK geeft wekelijkse updates gassituatie, hiermee wil het ministerie duidelijkheid en transparantie geven over hoe het staat met de gasleveringszekerheid. Zo kan een ieder een beeldvormen hoe Nederland ervoor staat. Met deze duidelijkheid hoopt het ministerie dat de discussie over de gasleveringszekerheid meer op feiten is gebaseerd dan gevoel. Het aantal aardbevingen in Groningen is helaas niet opgenomen in het dashboard, want je voelt al aankomen dat we naar de gaskraan in Groningen aan het bewegen zijn.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas/updates-gasleveringszekerheid