De warmte-transitie-plannen komen eraan

Het warmte-transitie-plan is een transitievisie warmte dat door elke gemeente gemaakt moet worden, in het plan staat op wijkniveau beschreven wanneer woningen van het aardgas afgaan. Als de woningen voor 2030 van het aardgas afgaan volgens de gemeente, wordt ook beschreven op welk alternatief over wordt gegaan (bijv. warmte net).

Om het plan te maken werden de gemeenten gesteund door het Expertise Centrum Warmte en met een financiële toelage van het rijk. Alle gemeenten kregen €200.000 en vorige jaar is er nog €7 mln. extra beschikbaar gesteld. Met als doel om extra adviseurs in te huren (zodat de plannen op tijd af komen).

  • Nederland kent 352 gemeenten,
  • van de €7 mln hebben 307 gemeenten gebruik gemaakt (~€23.000 per gemeente),
  • 70 gemeenten hebben een definitief warmte-transitie-plan
  • 67 gemeenten hebben een voorlopige warmte-transitie-plan
  • 214 gemeenten zijn nog bezig
  • 1 gemeente heeft nog niets

Totale kosten rijk ~€77 mln. (352 gemeenten x €200.000 + €7 mln.). De kosten die de gemeenten zelf nog maakt zijn niet bekend.

De warmte-transitie-plannen moeten begin 2022 klaar zijn, volgens de demissionaire minister Ollongren is dit haalbaar. Een aantal gemeenten heeft al aangegeven dat ze de deadline niet denken te halen, de gemeenten denken wel de plannen in het eerste kwartaal van 2022 definitief te hebben.