Geen kolen meer bij RWE in 2040

In 2040 wil RWE volledig CO2-neutraal zijn. RWE heeft nu nog een tweetal kolencentrales in Nederland (Geertruidenberg en Eemshaven). RWE gaat ook de steen- en bruinkool centrales in Duitsland uitfaseren, planning hiervoor is 2038. Daarnaast wil RWE ook stoppen met kern energie.

Het stoppen van RWE met kolen centrales wil niet zeggen dat de centrales ook dicht gaan. De centrale(s) kunnen ook omgebouwd worden naar biomassa. De Amercentrale in Geertruidenberg bijvoorbeeld gaat dit jaar voor 80% op houtsnippers draaien.

Biomassa wordt gezien als duurzaam en CO2-Neutraal door Europa.

RWE kennen wij in Nederland als de eigenaar van Essent