Geen verplichte splitsing warmteproductie en -netbeheer

Het opsplitsen van de productie/levering en transport/netbeheer van warmte wordt niet verplicht. Volgens minister Wiebes zorgt dit er niet voor dat warmtenetten, betaalbaarder, duurzamer of betrouwbaarder worden. Bij elektriciteit en gas vond men dat jaren geleden wel het geval en werden Eneco en Delta eraan gehouden. Ook al hadden beide bedrijven zich stevig verzet.

De waterbedrijven zijn nooit gesplitst en nu hoeven de warmte bedrijven ook niet opgesplitst te worden. Men vindt de warmte markt nog niet zo volwassen als de elektriciteit- en gasmarkt. Of heeft het meer te maken dat warmte gezien wordt als DE opvolger van aardgas? Waardoor men de splitsing er nu niet bij kan hebben?