Het Verwijderen van Noordzee-platforms komt op gang, waar hebben we het over?

De Noordzee herbergt een aanzienlijk aantal offshore olie- en gasplatforms die in de afgelopen decennia een cruciale rol hebben gespeeld in de energievoorziening van Europa. Naarmate deze platforms hun operationele levensduur bereiken, wordt het steeds belangrijker om ze veilig en efficiënt te verwijderen. In deze blog bespreken we het aantal platforms, de redenen voor hun verwijdering, hun oorspronkelijke doel en wie verantwoordelijk is voor deze platforms.

Hoeveel Noordzee-platforms zijn er?

De Noordzee bevat honderden offshore olie- en gasplatforms. Schattingen wijzen op ongeveer 470 actieve platforms, verspreid over verschillende sectoren van de Noordzee, die beheerd worden door landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Nederland, en Denemarken. Elk van deze platforms heeft een beperkte levensduur en vereist uiteindelijk ontmanteling.

Waarom moeten ze weg?

Er zijn verschillende redenen waarom deze platforms moeten worden verwijderd:

 1. Einde van de Levensduur:
  • Veel van deze platforms hebben hun economische en technische levensduur bereikt. De kosten voor onderhoud en exploitatie stijgen naarmate de infrastructuur veroudert.
 2. Milieuoverwegingen:
  • Verouderde platforms kunnen een bedreiging vormen voor het mariene milieu. Lekkages en vervuiling door oude infrastructuur kunnen schadelijk zijn voor het ecosysteem van de Noordzee.
  • Het verwijderen van platforms kan de ecologische gezondheid van het zeegebied herstellen en de leefomgeving voor mariene soorten verbeteren.
 3. Veiligheid:
  • Oude platforms kunnen veiligheidsrisico’s met zich meebrengen voor zowel de werknemers als voor de scheepvaart in de regio. Het risico op ongevallen en incidenten neemt toe naarmate de infrastructuur veroudert.
 4. Wettelijke Verplichtingen:
  • Internationale en nationale regelgeving verplichten exploitanten om platforms veilig te ontmantelen en het milieu te herstellen na beëindiging van de productie.

Wat was het doel van deze platforms?

De offshore olie- en gasplatforms in de Noordzee zijn ontworpen voor de exploratie en productie van olie en aardgas. Deze platforms hebben tientallen jaren bijgedragen aan de energievoorziening van Europa door het leveren van aanzienlijke hoeveelheden fossiele brandstoffen. Hun primaire functies omvatten:

 • Booractiviteiten: Exploreren en boren naar olie- en gasreserves onder de zeebodem.
 • Productie: Extraheren en verwerken van olie en gas om het geschikt te maken voor transport naar raffinaderijen en eindgebruikers.
 • Opslag en Transport: Tijdelijke opslag van geproduceerde olie en gas voordat het via pijpleidingen of tankers wordt getransporteerd.

Wie is verantwoordelijk voor de platforms?

De verantwoordelijkheid voor de offshore olie- en gasplatforms ligt bij de exploitanten en eigenaren van deze infrastructuren. Dit zijn vaak grote energiebedrijven zoals Shell, BP, Equinor, TotalEnergies en andere internationale olie- en gasmaatschappijen. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor de volledige levenscyclus van de platforms, van installatie en exploitatie tot ontmanteling en verwijdering.

Daarnaast spelen overheidsinstanties en regelgevende organen een cruciale rol bij het toezicht op en de handhaving van de ontmantelingsprocessen. In Nederland bijvoorbeeld, is de Nederlandse overheid via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betrokken bij het reguleren en controleren van de ontmanteling van offshore infrastructuren.

Het Ontmantelingsproces

Het ontmantelingsproces van een offshore platform is complex en omvat verschillende stappen:

 1. Voorbereiding: Gedetailleerde planning en engineering om het platform veilig te ontmantelen.
 2. Verwijdering: Het ontmantelen van bovengrondse structuren en het veilig afvoeren van resterende olie en gas.
 3. Transport: Het vervoeren van verwijderde onderdelen naar de kust voor recycling of afvalverwerking.
 4. Herstel van de Zeebodem: Het opruimen van de locatie en het herstellen van de zeebodem om het mariene milieu te beschermen.

Conclusie

Het verwijderen van Noordzee-platforms is een noodzakelijke stap om de veiligheid, milieubescherming en naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen. Deze platforms hebben een belangrijke rol gespeeld in de energievoorziening, maar na decennia van dienst is het tijd om ze veilig en verantwoordelijk te ontmantelen. Door deze processen zorgvuldig uit te voeren, kunnen we de negatieve impact op het milieu minimaliseren en bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de Noordzee en de bredere regio.