Hoe duurzaam is Biomassa nou echt?

Biomassa is een mooi voorbeeld van theorie en werkelijkheid. Het idee is goed om bij de verbranding van kolen, rest producten mee te stoken. Deze rest producten kunnen o.a. snoeihout en zaagsel zijn, deze rest producten zou je anders toch verbranden en zo heb je een win-win situatie. Het gebruik van kolen neemt af en dus ook de CO2 van de verbranding van kolen (lees de CO2 van de verbranding van Biomassa wordt niet meegenomen, omdat dit toch al verbrand zou worden). Om de situatie te laten ontstaan reikt de overheid subsidie uit.

Door de komst van de subsidie en het terug brengen van het aantal kolencentrales, is er een enorme groei van biomassa centrales. Hiermee is de vraag naar biomassa enorm toegenomen. Om aan deze vraag te voldoen worden o.a. in de Verenigde Staten, massaal bossen gekapt om pellets te maken. Hiermee is biomassa geen rest product meer maar een volwaardig product.

Om dit op te lossen krijgt biomassa een certificaat (pleister). Het certificatensysteem moet door de houteigenaren gevuld worden met gegevens en ondertekend worden. Echter vind er in Nederland geen overheidscontrole uitgevoerd door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Arjen Lubach stelde dit al aan de kaak in zijn show ‘Zondag met Lubach‘ 2018.