Opslag Duurzame Energie verschuift, maar niet evenredig voor alles.

ODE staat voor Opslag Duurzame Energie en is een belasting die wordt geheven door de Overheid. Dit wordt gedaan om de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE en alle varianten hiervan) te kunnen betalen. De SDE pot werd deels door huishoudens en deels door bedrijven voorzien 50/50. De maatschappij (in ieder geval de overheid) is van mening dat bedrijven meer moeten gaan bijdragen, omdat bedrijven ook meer SDE subsidie aanvragen. Daarom wordt de ODE meer verschoven naar het bedrijfsleven. 1/3 huishoudens en 2/3 bedrijfsleven.

De ODE stijgt voor de groep 50.000 kWh/100.000 kWh met 117%. In deze groep zitten veel glastuinbouwers die minder gebruik zijn gaan maken van hun WKK’s (warmtekrachtkoppeling), maar door deze actie weer terug gaan grijpen naar de WKK’s. De WKK’s verbranden gas om elektriciteit te maken voor de o.a. de belichting van de kassen. Het gebruik van de WKK’s wordt niet gezien als duurzaam, maar wordt financieel wel weer rendabel.

Gaat de aanpassing van de ODE wel tot het gewenste resultaat zorgen? Wat als de glastuinbouwers massaal terug gaan naar de WKK’s. Dan gaan wij meer aardgas gebruiken, waar Nederland vanaf wil. Meer CO2 en meer Stikstof.

De groep 10.000 kWh/ 50.000 kWh gaat minder snel omhoog 33%. De groep boven de 100.000 kWh gaat met 35% omhoog. De groep 50.000 kWh/ 100.000 kWh krijgt de hoogste klap.