Weer terug naar vakwerkmasten

Wintrackmasten waren de toekomst, voor het 380kV net. De masten zijn o.a. terug te vinden in de achterhoek, randstad en noord Nederland. De masten zijn niet te missen, ze worden als paar gebouwd en zijn wit. Je kan zeggen dat het een ‘hekwerk’ is in Nederland. Maar toch is er weer gekozen om terug te gaan naar vakwerkmasten, de hoogspanningsmasten die gemaakt zijn van metalen driehoeken.

Het teruggrijpen naar de vakwerkmasten wil niet zeggen dat er geen wintrackmasten meer geplaatst worden. De vakwerkmasten gaan meer op in de ‘ruimte’ omdat je ‘door’ de masten heen kunt kijken, ze zijn grijs en zijn flexibel om uit te breiden of aan te passen.

Op de site van hoogspaningsnet.com hebben ze de achtergrond van de masten goed beschreven en in beeld gebracht. Wintrack en Vakwerkmasten