Wind volgt Aardgas op in 2050

Van het aardgas af, wel eens afgevraagd waarvoor Aardgas allemaal gebruikt wordt? En wat komt er dan voor in de plaats?

Anno 2018 wordt Aardgas gebruikt voor:

  • Hoge temperatuur warmte (industrie)
  • Lage temperatuur warmte (consumenten)
  • Opwek van Elektriciteit

De Gasunie heeft een visie opgesteld voor 2030 en 2050, daarin wordt niet alleen naar de consument gekeken maar naar de gehele markt.

In 2030 wordt Aardgas volgens de Gasunie voornamelijk verminderd bij de consument. Dit wordt opgevangen door een groei van de omgevingswarmte (warmtepompen), daarnaast zal er een groei zijn van het wamtenet en komt Geothermie om de hoek kijken.

In 2050 is volgens de Gasunie het gebruik van Aardgas bijna nihil. Voor hoge temperatuur warmte is aardgas ingeruild voor Waterstof, Groengas en elektriciteit. Voor lage temperatuur warmte is het voornamelijk omgevingswarmte en als tweede het warmtenet. Voor de opwek van elektriciteit heeft Wind, Waterstof en Zon, de rol van Aardgas overgenomen.

Volgens de visie van de Gasunie is Wind de opvolger van Aardgas. Wind groeit met meer dan 1000%, naar 723 PJ.