X-factor of liever de Q-factor?

De X-factor en de Q-factor zijn kortingen, waar X staat voor financiële efficiëntie en Q voor kwaliteit.

O.b.v. de factoren wordt per netbeheerder de inkomsten vastgesteld. De X-factor is een korting op de inkomsten om te zorgen dat de netbeheerders zo efficiënt mogelijk werken. De Q-factor is een kwaliteitskorting, waarvoor met name gekeken wordt naar het aantal storingen en de duur van storingen.

De kwaliteit van de verschillende netbeheerders is niet gemakkelijk, dit wordt nu gedaan door de prestatie te vergelijken met een gemiddelde van de sector. Dit kan posities, maar ook negatief uitvallen. Een voorbeeld hiervan zijn het aantal storingsminuten bij afnemers.

De factoren worden door de ACM vastgesteld middels een methodebesluit voor 5 jaar. Het huidige methode besluit komt uit 2017 en loopt t/m dit jaar. Een volgend methodebesluit loopt van 2022 t/m 2026.