De 6 duurzaamheidsdoelstellingen van de EU

Aan welke criteria moet een investering voldoen om duurzaam te zijn? De Europese Unie kwam tot een zestal doelstellingen.

Zes doelstellingen duurzame investeringen

  • Tegengaan van klimaatverandering.
  • Aanpassen aan klimaatverandering.
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen.
  • Overgang naar een circulaire economie.
  • Preventie en beheersing van vervuiling.
  • Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Een investering moet substantieel bijdragen aan ten minste één van deze doelstellingen om in aanmerking te komen voor opname op de duurzaamheidslijst. Maar de investering mag een schade toebrengen aan één van de andere doelstellingen.

Volgens deze zes doelstellingen kan kernenergie geen duurzame investering zijn, de EU is nu toch aan het kijken of er een mogelijkheid is.

Een vorige week openbaar gemaakt rapport concludeert dat kernenergie niet alleen CO₂-vrije elektriciteit produceert, maar tegelijkertijd voldoet aan een tweede, cruciaal criterium: het brengt geen schade toe aan andere duurzaamheidsdoelstellingen.

bron Energeia