‘Dunkelflaute’ ook in Nederland

Met ‘Dunkelflaute’ wordt in de energiesector een periode aangeduid waarin weinig tot geen energie kan worden opgewekt door middel van wind en zonlicht, wegens gelijktijdig optredende duisternis en windstilte. Dunkelflaute is een van oorsprong Duitse term, waarin de woorden ‘Dunkelheit’ en ‘Flaute’ worden samengevoegd.

Wikipedia

Het gevreesde ‘dunkelflaute’ komt ook naar Nederland. Nederland is steeds meer afhankelijk geworden van zon en wind. Daarnaast wordt door de afbouw van fossiele brandstof centrales het regelvermogen minder. Als in Nederland een ‘dunkelflaute’ is, is de kans ook groot dat het in de landen om ons heen speelt. Zon en wind houden zich niet aan de landgrenzen.

In de nabije toekomst moet gezocht worden hoe het regelvermogen in Nederland op peil gehouden kan worden. In de politiek is atoom energie weer bespreekbaar of er moeten afspraken worden gemaakt met de industrie (grootverbruikers van energie).

DNV GL heeft recent een rapport opgesteld met de titel ‘DE MOGELIJKE BIJDRAGE VAN INDUSTRIËLE VRAAGRESPONS AAN LEVERINGSZEKERHEID’