Één Energiewet is mogelijk

Om de Energie Transitie mogelijk te maken is één energiewet noodzakelijk, op dit moment kennen wij meerdere wetten:

  • E-wet voor elektriciteit
  • G-wet voor gas
  • Warmte wet, voor warmte netten

Mogelijk komt er in de nabije toekomst nog meer wetten voor andere energiedragers.

Door de Universiteit van Tilburg is een analyse gedaan en één Energiewet is mogelijk, echter is het wel veel werk. Om tot de energiewet te komen is er een stappenplan uitgewerkt:

  1. Wegnemen van knelpunten in bestaande wetten
  2. Nieuwe invullingen en herziening van de wetten
  3. Implementatie van Clean Energy Package