Wat is lokale energie eigenlijk?

Wat is precies de definitie van ‘lokale energie’, Energie Samen wil dit in de energiewet graag gedefinieerd zien als ‘lokaal eigendom, energiegemeenschap en energiedelen’.

Eigenschappen van lokale energie

Lokale energie verwijst naar energie die op kleine schaal wordt geproduceerd en gebruikt, meestal in de directe omgeving van waar het wordt verbruikt. In tegenstelling tot traditionele energieopwekking, die vaak afkomstig is van grote centrale energiecentrales en over lange afstanden wordt getransporteerd naar consumenten, wordt lokale energie geproduceerd dicht bij de plaats van gebruik. Dit kan gebeuren via verschillende methoden, waaronder zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en geothermische energie.

Lokale energieopwekking heeft verschillende voordelen, waaronder:

  1. Vermindering van transportverliezen: Omdat lokale energie dicht bij de plaats van verbruik wordt geproduceerd, worden de verliezen die gepaard gaan met transport over lange afstanden verminderd.
  2. Verhoogde energieonafhankelijkheid: Lokale energie kan gemeenschappen helpen minder afhankelijk te zijn van externe bronnen van energie, zoals fossiele brandstoffen die moeten worden geïmporteerd. Dit kan de veerkracht van de gemeenschap vergroten tegen verstoringen in de energievoorziening.
  3. Milieuvriendelijkheid: Veel vormen van lokale energieopwekking, zoals zonne-energie en windenergie, produceren minder vervuiling en hebben een lagere koolstofvoetafdruk dan traditionele fossiele brandstoffen.
  4. Empowerment van gemeenschappen: Lokale energieprojecten kunnen gemeenschappen in staat stellen om hun eigen energievoorziening te beheren en te controleren, wat kan leiden tot economische kansen en sociale voordelen.
  5. Netstabiliteit: Door energie lokaal op te wekken en te gebruiken, kan de druk op het nationale elektriciteitsnet verminderen, waardoor de algehele stabiliteit van het netwerk kan toenemen, vooral tijdens piekuren.
  6. Innovatie en technologische vooruitgang: Lokale energieprojecten stimuleren vaak innovatie op het gebied van energietechnologieën en kunnen nieuwe kansen bieden voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen.

Over het algemeen draagt lokale energie bij aan een meer veerkrachtige, duurzame en gedecentraliseerde energie-infrastructuur.

Definitie van lokale energie

De definitie van lokale energie kan variëren afhankelijk van de context, plaats of regio waarin het wordt besproken. Lokale energie kan verschillende connotaties hebben, afhankelijk van factoren zoals de beschikbare natuurlijke hulpbronnen, de technologische infrastructuur, de regelgeving en beleidsmaatregelen, en de specifieke behoeften en doelstellingen van de gemeenschap.

In sommige regio’s kan lokale energie bijvoorbeeld verwijzen naar kleinschalige zonne-energie-installaties op daken van gebouwen, terwijl het in andere gebieden kan verwijzen naar gemeenschapsgerichte windmolenparken of kleinschalige waterkrachtcentrales. Het kan ook betrekking hebben op initiatieven voor energie-efficiëntie, zoals het bevorderen van lokaal energiegebruik en -besparing in gebouwen en bedrijven.

Daarom is het belangrijk om de specifieke context te overwegen bij het bespreken van lokale energie, en de definitie kan variëren afhankelijk van de lokale omstandigheden en prioriteiten. Over het algemeen verwijst het echter naar kleinschalige energieopwekking en -gebruik binnen een bepaalde gemeenschap of regio.