Tiki neemt Meik, Pidi, PEH over?

Een tal van afkortingen in het ‘woud’ van infrastructuur, men spreekt over ‘coördinatiefalen’ bij aanleg van energie infrastructuur. Eerst de afkortingen:

  • Tiki = Taskforce Infrastructuur klimaatakkoord industrie
  • Meik = Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat
  • Pidi = Programma Infrastructuur Duurzame Industrie
  • PEH = Programma Energie Hoofdstructuur

Omdat Meik, Pidi en PEH een heel eind kwamen maar niet op elkaar aansloten is een taskforce in het leven geroepen (Tiki). Het kabinet heeft een duidelijke visie voor de Nederlandse industrie als duurzame voorloper en is ook bereid hiervoor de beurs te trekken. Het kabinet neemt de ’touwtjes’ nu zelf in handen om de visie te verwezenlijken, n.a.v. het advies van Tiki.

De beurs trekken klinkt gemakkelijk, echter spreekt men over bestaande middelen zoals SDE++, Europese financiering, financiële bijdrage van Landelijke netbeheerders en EBN. De pot moet daarnaast aangevuld worden met ‘publiekelijk geld’ met als streven ‘de gebruiker betaalt’. Het is maar de vraag of deze poging kansrijk is of dat we straks een nieuwe afkorting toekunnen voegen…