Wie doet wat? in de Energiemarkt

De Nederlandse Energiemarkt is een complexe markt met diverse spelers, die elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. Samen spelen zij het spel op de energiemarkt. Zoals eerder gezegd kennen wij diverse marktrollen. Zo is er een:

Producent: Het op grote schaal opwekken van elektriciteit, via windmolens, zonneweides, energiecentrales of import. Voor Gas gaat het om het oppompen of import van gas. Enkele voorbeelden hiervan zijn Uniper en RWE.

Programma verantwoordelijke:  Zorgt voor de administratieve balans van vraag en aanbod van haar portofolio. Deze partij stemt deze balans af met zowel de RNB als de LNB. Verder zijn deze partijen vaak ook actief op de energiebeurs.

Energie Leverancier: De leveranciers verkopen de energie die ze hebben aangekocht bij de programma verantwoordelijke aan individuele eindgebruikers. De eindgebruikers hebben een vrije keus van welke energie leverancier men energie wil afnemen. De energie leveranciers zijn het aanspreekpunt voor consumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn Eneco, Nuon en Oxxio, maar zeker ook nieuwe spelers zoals ‘Van de Bron’.

Landelijke Netbeheerder: De landelijke netbeheerder (LNB) beheert en bewaakt de fysieke balans op de hoogspanningsniveau/hoge druk net. Waardoor de leverzekerheid is gewaarborgd. In Nederland is dit Tennet voor elektriciteit en Gasunie voor Gas.

Regionale Netbeheerder: De Regionaal Netbeheerders (RNB) beheren en bewaken het distributienet naar de individuele aansluiting van de eindgebruikers. Regionaal Netbeheerders zijn ook verantwoordelijk voor de meetinrichting bij kleinverbruik aansluitingen. De drie grootste RNB’s in Nederland zijn Enexis (vooral actief in Brabant en Limburg), Liander (Gelderland, Friesland en Noord-Holland) en Stedin (Zuid-Holland, Utrecht en sinds kort ook Zeeland).

Meetbedrijf: Eindgebruikers met een grootverbruik aansluiting zijn verplicht om een contract te sluiten met een meetbedrijf. Het meetbedrijf zorgt voor de meetinrichting en de uitlezing daarvan.

Toezichthouder: In Nederland houdt de ACM toezicht op de energiemarkt. De ACM doet dit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De ACM stelt samen met alle marktpartijen de spelregels op waar iedereen zich aan moet houden.