Afbouw salderingsregeling

De salderingsregeling was ooit een nuttig instrument om investeringen in zonnepanelen door consumenten en andere kleinverbruikers te stimuleren. Maar omdat investeren in zonnepanelen ook zonder de salderingsregeling snel loont, is deze extra stimuleringsmaatregel niet meer nodig. De salderingsregeling hindert bovendien een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk omdat het de ontwikkeling van dynamisch gebruik van het netwerk en thuisbatterijen afremt. Daarnaast dragen huishoudens die geen zonnepanelen hebben nu indirect bij aan de financiële voordelen voor huishoudens met zonnepanelen. Bron: ACM

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-notitie-over-de-afbouw-van-de-salderingsregeling

Het afschaffen van de salderingsregeling is al eerder geopperd, maar het lijkt nu dan ook echt te gaan gebeuren.

Om ‘overstimulering’ te voorkomen, voorziet het wetsvoorstel in de afbouw en uiteindelijk beëindiging van de salderingsregeling tussen nu en 2031.

In de periode 2023 tot en met 2030 wordt het percentage van de ingevoerde elektriciteit dat voor saldering gebruikt kan worden steeds met 9 procent verminderd en vanaf 2031 wordt dit percentage op nul vastgesteld, staat in het voorstel.