Duurzaamheid mag je niet zomaar Claimen

De ACM is begonnen met een campange om de consument te helpen bij duurzaamheidsclaims van energieleveranciers. Want duurzaamheid mag je niet zomaar claimen, hiervoor zijn spelregels opgesteld. De ACM heeft de kleinverbruik energieleveranciers aangeschreven en heeft hen een half jaar de tijd gegeven om goed naar de claims te kijken. Zo niet, dan gaat de ACM handhaven met een boete van maximaal €900.000 of een percentage van de omzet opleggen, of een last onder dwangsom.

Als een energieleverancier zegt dat de stroom opgewerkt wordt in Nederland, dan moet dat ook zo zijn. De garantie van oorsprong moet dit onderbouwen. De ACM is van mening dat de consument veel waarde hecht aan duurzaamheid en dat de consument hierin ook beschermd moet worden.

De ACM hanteert een vijftal vuistregels:

  1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
  2. Onderbouw uw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
  4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend