Nederlandse Elektriciteit steeds afhankelijker van buitenland

De overheid is drukdoende om alle kolencentrales in 2030 dicht te hebben. Alleen producent Nuon is positief, terwijl producenten Uniper, Engie en RWE tegen zijn. De laatste 3 hebben ‘redelijk’ nieuwe centrales t.o.v. Nuon. Vreemd genoeg geeft TenneT op hetzelfde moment aan dat het elektriciteitsverbruik groeit terwijl de product nu al afneemt. Laat staan als wij dat door trekken naar 2030. Wordt Nederland nu naast gas ook afhankelijk van buitenlandse elektriciteit?┬á